Skip to content

Onze visie Wij zijn Nico en Stijn

Wij zijn Nico en Stijn, twee schoonbroers met een passie voor het buitenleven en de natuur. Hoewel we doorstromen uit uiteenlopende beroepssectoren, delen we een gemeenschappelijke visie op het vlak van de ecologische uitdagingen waarmee onze samenleving vandaag geconfronteerd wordt. 

Na talloze uren mijmeren beslisten we dat we niet bij de pakken konden blijven zitten en we ons steentje aan een mooiere toekomst wilden bijdragen. Dit resulteerde in het concept ‘Arboriginals’ waarmee we zowel boomverzorging als landschapsarchitectuur aanbieden.

Boomverzorging

In 2021 kozen we beiden voor een opleiding tot professionele boomverzorger bij Inverde. Gedurende een intensief traject schaarden we kennis op van de beste boomverzorgers van het land. Na verloop van tijd realiseerden we ons dat het in alle opzichten loont om terug te grijpen naar de basis. Zo zullen natuurlijke processen en het belang van de boom in belangrijke mate bepalen hoe we omgaan met een opdracht. Het gebeurt dat dit in schril contrast staat met wat een potentiële klant van ons verlangt. Schrik er niet van dat we daarom af en toe eens een opdracht weigeren.

Hoewel we beiden in boomverzorging actief zijn, wordt deze activiteit voornamelijk getrokken door Nico.

Landschapsarchitectuur

Een tweede activiteit waarmee we trachten bij te dragen aan een leefbare buitenruimte is het ontwerp ervan. We zijn ons zeer bewust van het feit dat tal van bomen in slechte conditie verkeren omwille van ondoordachte ontwerpkeuzes. Door zelf het ontwerp van zowel private- als publieke ruimtes te verzorgen, proberen we deze trend te keren.

Uiteraard gaat in onze projecten veel aandacht naar bomen, maar dit neemt niet weg dat we steeds het ’totale plaatje’ grondig bekijken. Biodiversiteit, klimaatadaptiviteit, functionaliteit en beleving zijn kernwaarden die we voor elk project hoog in het vaandel dragen. Onze ontwerpactiviteiten worden door Stijn opgenomen.

Laura&Nico-340levendig
Arboriginals Nico 2