Skip to content

Arboriginals boomverzorging Met een passie voor bomen

Logo boomverzorging wit

Boomverzorging Op maat van boom en ecosysteemdiensten

Arboriginals boomverzorging is vastberaden om bij te dragen aan een leefbare buitenruimte. Als watermanagers, biodiversiteitsbevorderaars, luchtfilteraars en hittedempers spelen bomen een niet te onderschatten rol in het huidige klimaatvraagstuk.

Door ons te engageren om het bestaande bomenbestand op kwalitatieve wijze te behouden én uit te breiden, willen wij ons steentje bijdragen aan een future-proof Vlaanderen. Elke interventie wordt uitgevoerd in het belang van de boom of omwille van prangende veiligheidsrisico’s. Afhankelijk van uw vraagstuk en het welzijn van de boom, zijn wij in staat om bomen te inventariseren / onderzoeken, aan te planten, te snoeien of standplaatsverbeteringen uit te voeren. In geval van stormschade of indien er om veiligheidsredenen geen andere keuze is, verzorgen wij ook de afbraak of velling van uw boom.

Spreekt deze denkwijze jou aan? Aarzel dan niet om een offerte aan te vragen!

Onze diensten Wat kunnen wij nog voor u doen

  • Door een Visual Tree Assessment (VTA) uit te voeren kijken we de boom na op structurele gebreken en aantastingen. Het is uiteraard een momentopname. Afhankelijk van de uitkomst kunnen we bespreken wat de verdere opties zijn. Soms hoeft er ook niets te gebeuren. Idealiter doen we dit als de boom zijn volledige bladbezetting heeft.

Arboriginals Boom 2

Sterk in bomen

Neem een kijkje tussen onze eerder uitgevoerde werken.